محمّد فاضلی، دارای درجۀ دکتری در رشتۀ جامعه‌شناسی است. او هم‌اکنون مدیر کانال و پادکستِ دغدغۀ ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. از او آثار تألیفی و ترجمه‌ای فراوانی منتشر شده است که از مهمترین آنها می‌توان به کتاب‌های «بنیان‌های ساختاری تحکیم دموکراسی»، «سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی»، «دام‌های اجتماعی و مسئلۀ اعتماد»، «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» و «ایران بر لبۀ تیغ» اشاره کرد.

فاضلی عضوی محوری در شکل‌گیری مجموعۀ ایرانِ پایدار بوده و در این مجموعه مسئولیت تهیّۀ روایت از آثار نویسندگان برجسته‌ای چون «کاظم علمداری»، «احمد اشرف»، «حسین عظیمی»، «حسین بشیریه»، «ناظم‌الاسلام کرمانی»، «دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» را برعهده داشته است.

از روایت‌های تهیّه شده توسط محمّد فاضلی از آثار نویسندگان برجستۀ ایرانی، تا کنون «ایران به روایتِ کاظم علمداری» منتشر شده است که می‌توانید به پادکست، نماوا و کتاب مربوط به این روایت از طریق سایت ایرانِ پایدار دسترسی داشته باشید.

پیوندهای مطالب محمد فاضلی: