• 18 August , 2022
آغاز شهرنشینی در ایران - در مجموعه ایران پایدار

پادکست

در ایران شهرنشینی از چه زمانی و چگونه شروع شد؟
قبل از شهرنشینی شیوه‌های غالب شکل زندگی انسان چه بود ؟
اولین و مهمترین مراکز شهرنشینی در ایران در چه مناطقی بوده است؟
در اپیزود پنجم مجموعۀ تاریخ ایران تلاش شده است تا بر اساس مقالۀ «آغاز شهرنشینی در ایران» اثر دکتر یوسف مجیدزاده باستان‌شناس برجستۀ ایرانی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.