حامد کاظم زاده - ایران پایدار
حامد کاظم زاده – ایران پایدار

 

حامد کاظم‌زاده دکترای خاورشناسی خود را از دانشگاه ورشو و پست دکترای خود را از دانشگاه اتاوا گرفته است. حوزه مطالعاتی او ایران‌شناسی و خاورشناسی است. او هم‌اکنون به عنوان استاد مدعو در دانشگاه تهران مشغول به تدریس است.
کاظم‌زاده سردبیری بخش تاریخ مجموعه ایران پایدار را برعهده دارد.

پیوندهای مطالب حامد کاظم زاده: