نسخه کامل تر پایداری ایران ۲۵۶۰ (گزارشی از وضعیت پایداری ایران در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی) را در اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.